PlastQ.com : พลาสคิว.คอม

ผมลาออกจากงานเพราะปัญหาทางด้านสุขภาพ
ปวดหัว ปวดหลัง ปวดตา ปวดตามร่างกาย
มีสภาพล้มฟุบลงนอนไร้เรี่ยวแรง
ผมไม่ได้สมัครหางานที่ไหนเพราะต้องการฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจ
และให้เวลาในการส่งมอบงานให้ครบถ้วนอย่างเต็มที่
เดือนนี้เข้าเดือนที่ 4 แล้ว
สุขภาพดีขึ้น และผมจะลุกขึ้นผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้พร้อมๆ กับคุณ..
วัชรากรณ์ ศักดิ์บูรณะ
22 กันยายน 2561
-> บันทึกการก้าวย่างสู่โลกอนาคต